چیستی و چگونگی تذکرۀ الکترونیک

زمری باهر

روزنامۀ ۸صبح، شنبه ۲۴ عقرب ۱۳۹۳
در عصر و زمان کنونی، جهت بهبود در امور دولتداری و خدمات عامه، راه های سنجیده شده اند که یکی دولتداری الکترونیک می باشد. دولتداری الکترونیک یکی از پدیده های مهم در بخش به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است که عملی شدن آن تحولی قابل ملاحظه ای در بهبود نحوه ای زندگی، اداره و رهبری کشور ها داشته است که به هدف ارایۀ مستقیم خدمات به شهروندان، کارکنان دولت، بخش های تجاری و سایر بخش های دولت، طرح و تطبیق می گردد.
با دید گذرا به کشور های پیشرفتۀ جهان در میابیم که دولتداری الکترونیک تا حد زیادی توانسته است هزینه های عمومی را کاهش دهد و کارایی و اثربخشی کنترول و مدیریت سیستم های اجتماعی، مالیاتی، صحی، تامین اجتماعی را به حد اکثر آن برساند. در یک نگاه، دولتداری الکترونیک به معنای فراهم کردن شرایطی است که دولت ها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزی و در تمام ایام هفته به شهروندان ارایه کنند. این خدمات با استفاده از فناوری به منظور تسهیل امور دولت از طریق ارایۀ خدمات و اطلاعات کارا و موثر به شهروندان می باشد. چون این خدمات بیشتر اوقات بدون واسطه عرضه می گردند بنابرین، کشور های چون افغانستان که ازین ناحیه خیلی صدمه می بینند، نیاز مبرم و اساسی به آن دارند.
کشور های انکشاف یافته درین راستا به توفیق های زیادی رسیده اند. چنانکه کوریای جنوبی و استونیا در صدر این کشور ها قرار دارند. متاسفانه اما افغانستان درین زمینه در جایگاهِ واپسین قرار دارد. این در حالی است که نیازمندی ما به این پدیده خیلی محسوس نیز می باشد، چون، راه یافتن به دولتداری الکترونیک یکی از راهکار های مفید و ارزنده برای پایان دادن به فساد اداری، تسریع طی مراحل امور اداری، پایان دادن به سرگردانی مستمر مردم برای اجرای امری در نهاد های دولتی وغیره می باشد.
اخیراً آقای رییس جمهور محمد اشرف غنی در یک نشست یادآور شده اند که یکی از شیوه های جلوگیری از فساد اداری، ثبت بایومتریک کارمندان دولت است که خوشبختانه تذکرۀ الکترونیک این سیستم را نیز در خود دارد.
در افغانستان، در یک دهۀ گذشته، گام های در راستای رسیدن به دولتداری الکترونیک جهت پایان دادن به مشکلات متعدد، گذاشته شده اند. یکی از اقدامات مهم درین زمینه، روندِ توزیع تذکرۀ تابعیت الکترونیک می باشد. تذکرۀ تابعیت الکترونیک یکی از مهمترین اموری است که با عملی شدن سراسری آن تسهیلات قابل ملاحظۀ را در بخش های مختلف دولتداری به وجود می آورد. قرار بود که توزیع این تذکره ها چندی قبل آغاز شود. در بخش امور اداری و تخنیکی اداره پیشرفت های زیادی به وجود آمد اما با درز کردن برخی مسایل در امور این پروسه، اسباب به تعویق افتادن و طولانی شدن روند عملی توزیع آن فراهم گردید.
توزیع تذکرۀ تابعیت الکترونیک یک برنامۀ مشترک وزارت مخابرات و تکنولوژی و وزارت امورداخله است که امور تخنیکی، طرح، دیزان و اقدامات ابتدایی دیگر آن مربوط وزارت مخابرات بوده و بخش بزرگ و اساسی امر یعنی توزیع عملی تذکرۀ تابعیت الکترونیک مربوط وزارت امور داخله می باشد.

قانون ثبت احوال نفوس و مشکلات فراراهِ نافذ بودن آن
قانون جدید ثبت احوال نفوس افغانستان که با سرگردانی ها و جنجال های زیادی همراه بود سرانجام به تاریخ 25 سرطان 1392 در هفت فصل و سی و نه ماده از جانب ولسی جرگه به تصویب رسید. سپس طبق روند، مُهر تصویب مشرانو جرگه نیز مزین آن گردیده غرض توشیح به رییس جمهورِ وقت آقای حامد کرزی فرستاده شد. اما از جانب آقای کرزی توشیح نشد. چون این دومین بار تصویب هر دو مجلس شورای ملی بود، بر این اساس، مصوبۀ نامبرده باید توشیح شده و نافذ شمرده شود. اما چون تا هنوز در جریدۀ رسمی وزارت عدلیه منتشر نگردیده است، مبتنی بر طرزالعملی که موجود است یک قانون زمانی مرعی الاجرا پنداشته می شود که در جریدۀ رسمی به نشر رسیده باشد. این طرزالعمل ناقص سبب شده است که عملاً نافذ بودن قانون ثبت احوال نفوس را زیر تاثیر منفی قرار دهد.

قانون نامبرده، در روشنی احکام مادۀ چهارم قانون اساسی از جانب حکومت طرح گردیده که اهداف آن تثبیت تابعیت توسط تذکرۀ تابعیت الکترونیک، تنظیم امور مربوط به ثبت احوال نفوس، معلومات در پیوند به نفوس مردم در کشور و اطمینان از میزان تولدات، وفیات، ازدواج و انحلال ازدواج اتباع کشور می باشد.
در قانون ثبت احوال نفوس تذکرۀ تابعیت به مثابۀ سند رسمی خوانده شده است که به منظور تثبیت هویت ملی تبعه کشور به شکل کارت مطبوع (پولی کاربونیت) چاپ و توزیع می گردد.
یکی از اهداف مهم این قانون، «تثبیت تابعیت اتباع کشور توسط تذکرۀ تابعیت الکترونیک» خوانده شده است. (مادۀ دوم قانون ثبت احوال نفوس)

مشخصات تذکرۀ تابعیت الکترونیک در قانون ثبت احوال نفوس
یکی از عوامل مهم به تعویق افتادن توزیع تذکرۀ تابعیت الکترونیک اختلاف نظر در بارۀ درج نام اقوام مختلف شهروندان افغانستان در تذکره ها بود. شماری تاکید داشتند که نام اقوام شهروندان در این تذکره ها درج شود و شماری هم تاکید می کردند که برای همه شهروندان تنها کلمۀ «افغان» استفاده شود. اما بر اساس تصمیم ولسی جرگه، هر دوی این گزینه ها حذف شده اند و تنها به عبارت «جمهوری اسلامی افغانستان» در بخش بالایی تذکره اکتفا شده است. که موجودیت کلمۀ افغانستان درین عبارت ارتباط شهروند را به افغانستان نشان می دهد. بر این اساس، ولسی جرگه تصویب کرد که در تذکره ملیت ذکر نشود؛ اما دین و تخلص باید ذکر شود.
محتویات تذکرۀ تابعیت که جنجال و کشمش های را نیز شاهد بود، طبق مادۀ ششم قانون جدید ثبت احوال نفوس چنین خواهد بود:
«۱- نشان ملی افغانستان در وسط روی تذکرۀ تابعیت قرار داشته و تحت آن شمارۀ تذكرۀ تابعيت تحرير گرديده است و به طرف راست آن بالترتيب عبارات (دافغانستان اسلامی جمهوریت، د کورنیو چارووزارت و د تابعیت تذکره) وبه طرف چپ آن بالترتيب عبارات (جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت امور داخله و تذکرۀ تابعیت) تحریر گردیده
است.
۲- به طرف راست تذکرۀ تابعیت به زبان های رسمی کشور عبارات ذیل تحریر گردیده است:
– نوم/ نام ( تخلص ).
– دپلار نوم/نام پدر.
– د نیکه نوم/ نام پدر کلان.
– د زېږېدنې نیټه/ تاریخ تولد.
– د زېږېدنې ځاى/ محل تولد.
– اوسنۍ هستوګنځى/ سكونت فعلى.
– اصلي هستوګنځى/ سكونت اصلى.
– دین.

۳- به طرف چپ تذکرۀ تابعیت عکس تبعه کشور قرار دارد.
۴- در عقب تذکرۀ تابعیت در وسط آن به متن زبان انگلیسی عبارت ذیل:
Islamic Republic of Afghanistan/ National Identity Card و در تحت آن بالترتیب عبارات به زبان انگلیسی:
:ID Number
: Full Name
:Date of Birth
:Place of Birth
Gender:
: Date of Issue
تحریر و به طرف راست آن به زبان های رسمی کشور و زبان انگلیسی عبارات (لاسلیک/ امضاء/ Signature د صدور نیټه/ تاريخ صدور)
تحریر گردیده است.
و به طرف چپ آن ذخیرۀ الکترونیک (چِپ) قرارداشته که معلومات محرم و سایر معلومات شخصی اتباع کشور، مندرج فورم ضمیمۀ شمارۀ دوم این قانون بداخل آن جابجا گردیده که ازطریق ماشین های الکترونیک، قابل خوانش می باشد.»
افزون بر معلومات نامبرده، در داخل ذخیرۀ تذکرۀ تابعیت الکترونیک سی و پنج معلومات مهم در بارۀ همان شهروند ثبت می گردد. این تذکره مشمول جواز راننده گی، ثبت وسایط و امضای دیجیتالی به شکل حافظه درج می شود.
یکی از مسایل مهم دیگر که از ارجحیت زیادی برخوردار است درج بودن سیستم رای دهی در این تذکره ها می باشد که با استفاده از آن می توانیم در تسهیل رای دهی و جلوگیری از تقلب های انتخاباتی در انتخابات های آینده، پیشرفت قابل ملاحظه داشته باشیم.
با عملی شدن پیروزمندانه توزیع سراسری تذکرۀ تابعیت الکترونیک مردم کشور به یک نظام پیشرفتۀ الکترونیک دسترسی خواهند یافت که در ابعاد مختلف جامعه و توسعۀ اجتماعی شاهد دگرگونی های مثبت خواهیم شد.

منبع:https://www.facebook.com/zmaray.baher/posts/741139839274762:0

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s